Video hành trình để có ngôi thánh đường Hiệp Nhất Phoenix 2016

Thân mời quý vị xem kỷ niệm cuộc hành trình từ lúc Hội thánh Tin lành Báp-tít Hiệp Nhất ở Phoenix, tiểu bang Arizona mua , pay off để có nhà thờ, quý tôi con Chúa đóng góp sức lực chỉnh trang để có ngôi nhà thờ đẹp ngay tại thủ phủ bang Arizona . Ngày 20 tháng 11/2016 Hội thánh Chúa làm lễ cung hiến nhà thờ . Video này chỉ là một phần rất nhỏ ghi lại những cảm xúc, những góc nhỏ về công khó của toàn thể anh chị em con cái Chúa những ngày qua, trong đó có những người đóng góp âm thầm , những ân nhân giấu tên … thật tuyệt vời . Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! (2 Cô-rinh-tô 9:15)
Thực hiện video & âm nhạc (Psalm music production) bởi MS David Dong .
(bản hòa tấu Open the eyes of my heart của Maranatha music)