Sự kết nối kỳ diệu của Chúa với nhà soạn nhạc vĩ đại J.S. Bach và Ms Martin Luther!

Suy nghĩ khi thăm Bach…

Lịch sử những cuộc phục hưng lớn thường có sự kết hợp giữa những mặc khải đức tin (thần học) với âm nhạc (thánh ca) để lan tỏa sứ điệp phấn hưng đến cả dân tộc…

Trên đường đi thăm các thành phố ở Đức, DieuAn Tran quyết tâm sắp xếp để đi Leipzig, tìm đến Nhà thờ thánh Thomas, nơi yên nghỉ của Bach Johann Sebastian, nhà soạn nhạc vĩ đại của thế giới. Đây là nơi ông đã làm giám đốc mục vụ âm nhạc cho các nhà thờ thành phố Leipzig suốt 27 năm cuối đời mình, chơi đàn cho các lễ thờ phượng, dạy ban đồng ca, sáng tác nhạc thánh… và những bản nhạc thánh đó đã trở thành kinh điển của gia sản âm nhạc thế giới…

Được đến nơi tìm hiểu, chúng tôi khám phá ra những sự kết nối kỳ diệu của đức tin. Hai trăm năm trước Bach, vào thời kỳ cải cách, Martin Luther đã đến giảng Tin lành cho Leipzig ở chính nhà thờ này, và người ta đã phải phá các cửa sổ để đám đông dân chúng hết chỗ vào phải nhóm ngoài sân được nghe ông giảng. Từ đó, sự cải cách niềm tin cơ đốc được thiết lập tại Leipzig.

Trong nhà thờ thánh Thomas này bạn sẽ chẳng tìm thấy một thần tượng nào… Tại đây tinh thần Tin lành đã được gìn giữ và truyền cảm hứng đức tin, đến thế hệ của Bach và nhiều thế hệ sau đó, góp phần là nguyên nhân và động lực của thời đại Phục hưng ở Âu Châu, với sự phát triển bùng nổ trong nghệ thuật, khoa học và xã hội. Có thể nói cuộc phấn hưng niềm tin cơ-đốc trải nhiều thế kỷ đó đã làm nên Châu Âu ngày nay.

Vì Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời, để cứu rỗi và biến đổi mỗi người nào lấy đức tin tiếp nhận. Và qua họ là cả gia đình, thân thích, quê hương cũng được biến đổi nhờ quyền năng đầy ơn phước từ Đức Chúa Trời…

Thật tuyệt vời khi suy ngẫm đến điều đó và càng được khích lệ để cầu nguyện cho sự phấn hưng đức tin ở Việt nam đất nước chúng ta. Amen không các bạn?!

Leipzig – Dresden. Germany 8.2017

MS Trần Quốc Hùng & Diệu Ân Trần (con gái/ nghệ sĩ biểu diễn Piano)