Hội Thánh sẽ phát thanh trực tuyến giờ thờ phượng vào mỗi Chúa Nhật, lúc 10:30 sáng, giờ Phoenix, Arizona. Kính mời quý vị hãy đón nghe.

Sứ Điệp: Hạt Giống Của Nước Thiên Đàng
Kinh Thánh: Mathio 13.3b, 24
Ngày 15 Tháng 10 Năm 2017