Hội Thánh sẽ phát thanh trực tuyến giờ thờ phượng vào mỗi Chúa Nhật, lúc 10:30 sáng, giờ Phoenix, Arizona. Kính mời quý vị hãy đón nghe.


Sứ Điệp: Từ Kết Ước Với Âm Phủ Đến Kết Ước Với Chúa
Kinh Thánh: Êsai 28.15-18; Đaniên 3