Hội Thánh sẽ phát thanh trực tuyến giờ thờ phượng vào mỗi Chúa Nhật, lúc 10:30 sáng, giờ Phoenix, Arizona. Kính mời quý vị hãy đón nghe.

Sứ Điệp:
Kinh Thánh: 
Mục sư: 
Ngày 03 Tháng 12Năm 2017