Chúng tôi “sống và động”

  • Chúng tôi “sống và động” (Công vụ 17:28)
    Ấy cho nên chúng tôi hát ca ngợi và thờ phượng Chúa Giê-xu , Đấng sống và ban sự sống cho muôn loài . Lời Chúa hàng tuần thật phước hạnh được ban ra bởi MSQN Trần Quang Tuấn tại thánh đường Báp-tít Hiệp Nhất Phoenix. Đặc biệt từ nay nến cuối năm ca đoàn Hiệp Nhất ráo riết chuẩn bị cho các sự kiện lớn. Ngày của Chúa (Chúa Nhật) là ngày bận rộn nhất ở nhà thờ bởi các ban ngành “chạy” hết tốc lực từ 9:00 AM sáng (bắt đầu lớp Trường Chúa Nhật , giờ nhóm chính, các lớp mọi lứa tuổi song song , giờ Agape thông công), sau 12:00 trưa có giờ tập hát, dạy đàn … cho đến buổi họp cuối cùng của ngày Chúa nhật cũng ngót nghét 5:00 PM của ban trị sự HT 😊🌼🤣🌹 . Nếu có dịp mời quý vị tham quan và dự nhóm .
    Gửi đến quí vị vài tấm ảnh hôm nay 10/15 tại thành Phoenix rộn rã thay … ! 👍🏻🙏🏻
    MS David Dong

Lễ Thương Khó 2017

Lễ Thương Khó tại thánh đường Báp-tít Hiệp Nhất Phoenix trong cảm xúc dâng trào và lòng biết ơn Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Cứu Chúa Jesus Christ hơn 2000 năm qua, sự chết và cứu rỗi của Ngài vẫn còn nguyên giá trị để biến cải hàng tỷ cuộc đời . Trong không khí đó hoà lòng cùng hàng triệu Hội Thánh trên thế giới, Báp-tít Hiệp Nhất đã dâng cho Chúa những điều tốt nhất của đêm lễ tưởng niệm và biết ơn Chúa Jesus đã chịu đau thương …
Ghi từ những cảm xúc từ chương trình trong Hồng Ân của Chúa Jesus Christ .
Mục sư Giang Đông