Từ Kết Ước Với Âm Phủ Đến Kết Ước Với Chúa

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Êsai 28.15-18; Đaniên 3

Audio MP3

Download

Ăn Để Sống & Sống Để Ăn

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Giêrêmi 15:16

Audio MP3

Download

Tội Lỗi Cực Ác & Giải Pháp Phòng Vệ

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: II Côrinhtô 12.7-10

Audio MP3

Download

Ngã Lòng & Phương Cách Khiến Vững Lòng

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Nêhêmi 4.6-20

Audio MP3

Download

Chiến Thuật Gây Hao Tổn Của Satan Và Ân Điển Chúa

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: II Côrinhtô 12.7-10

Audio MP3

Download