Hạt Giống Của Nước Thiên Đàng

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Mathiơ 13.3b, 24

Audio MP3

Download

Bài Học Từ Tội Ác & Tai Vạ

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Luca 13:1-9

Audio MP3

Download

Chúa Quan Phòng, Chu Cấp, Uy Lực

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Luca 12:32

Audio MP3

Download

Thảo luận ban trung tráng : có nên cosign mượn tiền dùm người khác ?

Thứ Bảy 09/30/2017 ban trung tráng đã nhóm lại và có buổi thảo luận qua đề tài hết sức sôi động :”có nên cosign mượn tiền dùm người khác”. Liên quan đến chủ đề là các câu Kinh Thánh được trích dẫn . Xin theo dõi thảo luận để có câu trả lời hợp tình hợp lý .

Hướng dẫn thảo luận: Vương Hạt

Giám sát thảo luận: MSQN Trần Quang Tuấn.

Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu (Phần 3)

MS: Trần Quang Tuấn
Kinh Thánh: Luca 10.25-28

Audio MP3

Download