Ca khúc mới : What a beautiful name it is (Cao sang thay danh Chúa)

CAO SANG THAY DANH GIÊ-XU
(What a beautiful name)
Sáng tác: Ben Fielding, Brooke Ligertwood (2016)
Lời Việt: MS David Dong 2017
Trình bày: Lê Nguyệt Anh
Hòa âm & Mix : David Dong (Hoa Kỳ)
Ghi âm: Trần T Vương Duy ( Sài gòn)